“Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez.”

Mevlâna Celâlediin-i Rûmî