Öğretmenlere

3DRoboLab V1.1 Snap4Arduino Kütüphanesi Görev Kartları (Standart)

3DRoboLab V1.1 Snap4Arduino Kütüphanesi Görev Kartları (Standart)

Aşağıda bulunan Görev Kartları 3DRoboLab olarak hazırladığımız ve arduino kullanımını kolaylaştırmak üzere hazırladığımız V1.1. bloklarıdır. Bu blokları Snap4arduino V1.2.5 ve önceki sürümlerinde stabil olarak çalışabilmektedir. Snap4Arduino V1.2.5’te bazı bloklar tekrar etmiş olsa da eski sürümlerde Türkçe temel bloklar olmadığı için Türkçe eş bloklarıda bloklar arasında bulunmaktadır.
Blok GörünümüAçıklama1. Değişken2. Değişken3. Değişken
Her hangi bir işlevi olmayan kullandığınız kütüphane versiyonunu gösteren bloktur.
Arduino üzerinde bulunan dijital pinlerin (D1-D13) açık veya kapalı olma durumunu kontrol eden görev kartıdır. Dijital pin numarası (1-13)Pin durumu (Açık/Kapalı)
Tıklayarak seçilir
Arduino üzerinde bulunan PWM özelliğe sahip pinlerin 0-255 arasında değer alması için kullanılan görev kartıdır. Dijital pin numarası (5,6,9,10,11)PWM değeri
(0-255 arası)
Arduino üzerinde bulunan analog pinlerden (A0-A7) dijital olarak voltaj okumaya yarayan görev kartıdır. Analog pin numarası
(A0-A7)
Dijital pinlere (D1-D13) buton veya sensör gibi bileşenler bağlandığında dijital olarak veri almak için kullanılan görev kartıdır. Sonuç olarak Doğru/Yanlış (1/0) değer üretir.Dijital pin numarası
(1-13)
Dijital pinlere (D1-D13) buton veya sensör gibi bileşenler PullUp olarak bağlandığında dijital olarak veri almak için kullanılan görev kartıdır. Sonuç olarak Doğru/Yanlış (1/0) değer üretir.Dijital pin numarası
(1-13)
Düdük (Buzzer) bağlı bir devrede bazırın titreşim freansını kontrol eden görev kartıdır.
Düdüğün bağlı olduğu pin numarası
(D1-D13)
Düdük frekansı

Düdük bağlı bir sistemde düdüğün susması için kullanılan görev kartıdır. Düdüğün bağlı olduğu pin numarası
Düdük üzerinden belirli notaların çalınması için kullanılan görev kartıdır. Düdüğün bağlı olduğu pin numarası Nota sesi
(Do,Re,Mi..)
Ses çalma süresi
Nota değeri
Arduino’ya bağlı ultrasonik sensör üzerinden mesafe okumak için kullanılan görev kartıdır. Sinyal gönderme pini
(D12 vb)
Sinyal alma pini
(D13 vb)
Arduino’nun analog girişlerine bağlı sıcaklık sensörü (LM35) üzerinden sıcaklık değerini okumak için kullanılan görev kartıdır.Sıcaklığı derece olarak verir. Analog pin numarası
(A0-A7)
Arduino’nun analog girişlerine bağlı ışık sensörü (LDR) üzerinden ışık değerini okumak için kullanılan görev kartıdır. Işık oranını 0-100 arası bir değer olarak verir.Analog pin numarası
(A0-A7)
Arduino’nun dijital pinlerine pull up olarak bağlanmış buton veya sensörleri okumak için kullanışan görev kartıdır. Dijital pin değeri.
(D1-D13)
Arduino’nun PWM Pinlerine bağlanmış olan led lerin ışık şiddetlerini 0-200 arasında kontrol etmek için kullanılan görev kartıdır.Ledin bağlandığı dijital çıkış numarasıLedin ışık miktarı
Arduino’ya bağlı olan RGB (ortak anot) üç renk ledin kontrol edilmesi için kullanılan Görev kartıdır. Renklerin bağlı olması gereken dijital çıkışlar R:D9, G:D10, B:11)
Arduino’ya bağlı bir açılı servoyu kontrol etmek için kullanılan görev kartıdır. PWM pin numarasıServo açısı
(0-180)
Temelde Sayısal pin okuma ile aynı işleve sahiptir. Girilen pin numarasını Açık/Kapalı olarak okur.Dijital pin numarası
D1, D2, D3, …..
Temelde analog pin okuma ile aynıdır. Girilen analog değeri okuyarak orta noktaya göre 0-10 arasında oranlar.Analog pin değeri
A0,A1,A2,…
Joystik in eksen değeri
Eksen değerine göre oranlama yapar.
Mert Dursun
subscriber